Driftwood Expanse, Northern Washington Coast.png

Drivved är trä som flyter i land och som förr i tiden användes som bränsle. Då trästyckena kan ha flutit omkring länge till havs är de ofta rundade och slipade av havet. På grund av sitt utseende används drivved ofta till skulpturer. Ett exempel är den stora installationen Nimis, byggd på en strand i Kullabergs naturreservat.