Drivämne är ett samlingsnamn för olika explosivämnen som används för att driva någon form av projektil framåt.

Sådana projektiler kan vara kulor till eldhandvapen, granater till artilleripjäser, robotar eller raketer.

I det civila används drivämnen främst till ammunition för jakt- och tävlingsvapen, samt i fyrverkeripjäser, nödraketer och liknande.

Drivämnen i fast form kallas krut.