Download Festival är en tre-dagars musikfestival som hålls årligen på Donington Park i England. Festivalen brukar arrangeras i slutet av våren eller i början av sommaren.