Domesday Book

en jordebok över England

Domesday Book (engelska, "Domedagsboken", Liber de Wintonia), en jordebok över England, vilken på Vilhelm Erövrarens befallning upprättades från december 1085 och avslutades i augusti 1086; i moderna termer den folkbokföring som då behövdes för att de erövrande normanderna skulle kunna ta ut skatt i sina nya besittningar. Verket omfattar inte hela England, till exempel finns inte London med, troligen på grund av stadens storlek, men den utgör ändå en mycket betydelsefull källa för intresserade av förhållandena i dåtidens England.

Domesday Book
Jordebok
Sida ur Domesday Book som behandlar Warwickshire.
Sida ur Domesday Book som behandlar Warwickshire.
OriginalspråkLatin
LandKungariket England England
UtgivningsårAugusti 1086

Den gamla pergamentsurkunden består av en volym i folio- och en i kvartformat. Den senare, en förteckning över egendomarna i tre grevskap, tycks vara en del av det först upprättade egendomsregistret; den förra, som innehåller en förteckning över egendomarna i trettio andra grevskap, kan möjligen vara endast ett sammandrag av det ursprungliga registret.[källa behövs] Totalt anses verket i så fall ha innehållit uppgifter för 13 418 olika bosättningar,[källa behövs] i England söder om Ribble och Tees, dåtidens skotska gräns. En annan förklaring är att den senare är ett första ambitiöst försök som ansetts vara för omfattande.

"Domedagsboken", som nu förvaras i London's Public Record Office, Kew, upprättades i den kungliga kammaren, efter uppgifter, som kronans kommissarier samlade i orterna, där invånarna på ed måste avlägga fullständig redogörelse för varje egendoms omfång, beståndsdelar och värde. Denna bok ägde högsta vitsord i jordetvister, och dess utslag ansågs stå fast som domendomedag - varav namnet lär ha kommit. År 1783 utgavs den från trycket i två band (med två supplementband 1811-1816). En fotografisk faksimilupplaga av en del av den gamla handskriften utgavs 1862 av Henry James. "Domedagsboken" har genom åren gjorts till föremål för ivriga och ingående studier och lämnar synnerligen värdefulla bidrag till Englands ekonomiska och kulturella historia under den äldre medeltiden.

Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera