Divan (på persiska دیوان; på osmansk turkiska Dîwân eller Dîwân-i-Humâjûn Kalemi) kallades riksrådet i flera muslimska stater, främst det i Osmanska riket. Begreppet uppstod under Umar ibn al-Khattabs kalifat, då denne för det muslimska rikets administration lät kopiera det system som använts av det besegrade sassanidiska riket.

Den franske ambassadören vikomt d'Andrezel på audiens hos sultanen Ahmed III:s Diwan-i-Khas den 10 oktober 1724 (målning av Jean-Baptiste van Mour).

Den osmanska divanen fungerade som en sorts regering för riket och bestod av vesirer, jurister, teologer och andra högt uppsatta, såsom janitsjarernas överbefälhavare och riksamiralen. Rådet leddes ursprungligen av sultanen, men från 1500-talet av storvesiren.