Tiofosfater är en grupp joner centrerade runt en fosforatom och med fyra svavel- eller syreatomer bundna till sig på den generella formeln PS4-xOx3– där x = 0, 1, 2 eller 3. Alla tiofosfatjoner är tetraedriska.

Strutkturformel och molekylmodell av monotiofosfatjon (PSO33–). Strutkturformel och molekylmodell av monotiofosfatjon (PSO33–).
Strutkturformel och molekylmodell av monotiofosfatjon (PSO33–).

Fallet x = 4 ger PO43– vilket är en vanlig fosfatjon.

MonotiofosfatRedigera

Monotiofosfatjonen (PSO33– ) består av en fosforatom, en svavelatom och tre syreatomer. Till skillnad från fosfat stabiliseras monotiofosfat inte genom resonans utan varje syreatom har varsin överskottselektron. Svavelatomen lyckas med sin svagare elektronegativitet inte attrahera några elektroner utan binds i stället starkare till fosforatomen med en dubbelbindning.

DitiofosfatRedigera

Ditiofosfatjonen (PO2S23– ) består av en fosforatom, två svavelatomer och två syreatomer. I likhet med monotiofosfat har syreatomerna varsin överskottselektron, men den tredje överskottselektronen delas mellan de två svavelatomerna vilket ger resonans. Natriumditiofosfat (Na3PO2S2) bildas när fosforpentasulfid (P2S5) löses upp i natriumhydroxid (NaOH).

 

Tri- och tetratiofosfatRedigera

Tritiofosfat (POS33– ) och tetratiofosfat (PS43– ) tillhör också familjen tiofosfater, men är ovanliga.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Thiophosphate, 24 januari 2010.