Disponibel inkomst är den del av en persons eller ett hushålls inkomst som kan användas till konsumtion och sparande. Den beräknas som summan av inkomster och transfereringar (exempelvis barn- och bostadsbidrag och försörjningsstöd) minus slutlig skatt.[1]

Skillnader i redovisning mellan länderRedigera

I Europa räknar man inte in kapitalvinst/kapitalförlust (förr: reavinst/reaförlust) i den disponibla inkomsten, men traditionell svensk statistik inkluderar också dessa. Notera att nyckeltalet inte innehåller "svarta" inkomster eller till exempel egen produktion i hemmet.

BegränsningarRedigera

Den disponibla inkomsten är inte en fullständig mätare på ekonomisk välfärd men ger en bild av inkomstfördelningen i regionen. Köpkraft är disponibel inkomst per konsumtionsenhet i förhållande till prisnivån, vilket möjliggör direkt jämförelse mellan olika typer av hushåll. En annan storhet är disponibel inkomst per capita vilket är disponibel inkomst i medeltal per person.

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för hushåll 20–64 år efter hushållstyp 2015”. Statistiska Centralbyrån. Arkiverad från originalet den 23 mars 2018. https://web.archive.org/web/20180323031331/https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/Ekonomisk-jamstalldhet/Inkomster-och-loner/Disponibel-inkomst-per-konsumtionsenhet-for-hushall-2064-ar-efter-hushallstyp-2015/. Läst 22 mars 2018.