Dispaschör

person som upprättar haveriutredningar

Dispaschör (franska dispacheur) är en av regeringen förordnad person som upprättar dispascher (haveriutredningar)[1] och fungerar som skiljedomare vid tvister om sjöförsäkringsavtal. För att kunna bli utsedd till dispaschör skall personen i fråga vara lagfaren, det vill säga ha avlagt juristexamen och ha domarkompetens.[2]

I svenskan har ordet förekommit sedan 1750.[3] I Sverige har dispaschörer funnits i Stockholm, Göteborg, Malmö och Härnösand. Efter 1972 är för hela landet endast en person förordnad med säte i Göteborg och med titeln "Sveriges dispaschör".

Dispasch är en utredning om så kallat gemensamt haveri, där kostnaderna för skador som uppkommit ska fördelas mellan fartygsägare, lastägare och befraktare men i praktiken mellan dessas försäkringsgivare. Regelverket för detta är internationellt men har kritiserats som efter moderna förhållanden onödigt komplicerat.[4] I många länder, bland annat i Skandinavien, har dispaschörer statligt förordnande, medan bland andra Storbritannien och USA saknar lagstiftning om deras verksamhet. Den kontrolleras där i stället av privata branschorganisationer.[5]

Lista över dispaschörer i Sverige redigera

Göteborg redigera

Stockholm redigera

Malmö redigera

Härnösand redigera

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Svenska Akademiens ordböcker (SAOL, SO och SAOB) på Svenska.se: Dispaschör
  2. ^ Sveriges dispaschör.
  3. ^ Nationalencyklopedins ordbok. Bd 1, [A-Hz]. Höganäs: Bra böcker. 1995. Libris 2098814. ISBN 9170249539  s. 292.
  4. ^ Se Felleshavari i Store norske leksikon.
  5. ^ Se Dispasjør i Store norske leksikon.
  6. ^ Magnus Widebeck har utsetts till Sveriges dispaschör, Arkiverad 13 maj 2014 hämtat från the Wayback Machine. Svensk Försäkrings webbplats. Läst 2014-05-12
  7. ^ Regeringen och Regeringskansliet (2 november 2023). ”Regeringen har förordnat ny dispaschör”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/11/regeringen-har-forordnat-ny-dispaschor/. Läst 21 november 2023. 

Webbkällor redigera

Tryckta källor redigera