Dirichlets test är inom matematik en metod för att testa om en serie konvergerar uppkallad efter matematikern Dirichlet.

Givet två följder av reella tal, och , konvergerar serien

om och uppfyller:

  • för varje naturligt tal .

En följd av Diriclets test är Leibniz kriterium, som säger att serien

konvergerar om följden är minskande mot noll. Följden är i det här fallet vars serie uppenbart är begränsad av talet 1.