Digitally Controlled Oscillator

Digitally Controlled Oscillator förkortat DCO är en digitalt styrd oscillator där frekvens och andra parametrar styrs av binära tal. En DCO är ett mycket vanligt byggblock i elektronikkonstruktion och används i allt från musiksynthesizers till radio- och tv-apparater.

Se ävenRedigera