Reklamskylt med Michel

Deutscher Michel är en personifiering av den tyska nationen, liknande vad Uncle Sam är för amerikanerna och Marianne för fransmännen. Han avbildas oftast med nattmössa och särk i den tyska flaggans färger och representerar tyskarnas självbild, framförallt i sitt lättsamma sätt att vara. Han representerar också den oskyldiga och enkla människan som måste gå igenom och slåss mot tyranni och orättvisor.