Destruction in Art Symposium (DIAS) var en sammankomst med internationella konstnärer, poeter och forskare i London, september 1966, som första hand riktade sig till aktivister och artister inom underground och motkulturer. DIAS återsamlades i New York två år senare i mars 1968.

DIAS Redigera

Gustav Metzger en tysk konstnär och politisk aktivist publicerade 1959 ett manifest, Auto-Destructive Art, som kom att gestaltas som en happening. Han deltog vid Fluxus The Festival of Misfits i London 1962 och kom att samla en grupp studenter omkring sig, bland andra musikern Pete Townshend.
1966 organiserade Metzger DIAS första sammankomst i London där 100 konstnärer och artister från 18 länder deltog. Temat för DIAS var "formulering av vad förstörelse är och vad det kan vara i förhållande till konst". Då Metzger var en god opinionsbildare och marknadsförare rönte DIAS ett stort publikt intresse. Två år senare i New York återsamlades man och genomförde ett betydligt mindre symposium.

Installationer/iscensättningar/verk (i urval) Redigera

  • 1966
  • Yoko Ono / Anthony Cox Cut Piece
  • Raphael Montañez Ortiz Henny-Penny Piano Destruction Concert
  • Hermann Nitsch Orgies Mysteries Theater (OMT)
  • Robin Page KRWO1 / I WORK
  • 1968
  • Charlotte Moorman Destruction
  • Lil Picard Soft Burnings Feathers and Coal / Self-portrait
  • Nam June Paik Self-mutilation
  • Elayne Varian No Blood in the Finch

Referenser Redigera