Öppna huvudmenyn

Derivathandel avser handel i derivater som är finansiella instrument såsom optioner, och terminskontrakter vars kurs/pris är ett derivat från priset av ett underligande instrument (oftast en aktie).

Derivathandel kan syfta till minimering av riskprofilen av en aktieportfölj såsom till spekulation i kortsiktiga kursändringar. Derivathandel kan ske på en derivatbörs eller utanför börsen (sk OTC handel).

I Sverige erbjuder de flesta nätmäklare derivathandel till sina kunder.

Se ävenRedigera