Kong Christian stod ved højen Mast

Kong Christian stod ved højen Mast är den danska nationalsång som används när den danska monarken är närvarande, och kallas därför också den danska kungssången.

Texten skrevs 1779 av Johannes Ewald, men det är inte känt vem som skrivit musiken.

Sångens text har sin bakgrund i ett skeppsbrott vid Hornbæk på 1770-talet. Skepparen undsattes av de lokala fiskarna, som senare trots sin fattigdom tackade nej till ett erbjudande om belöning. Denna osjälviska räddningsaktion föranledde Ewald att skriva sångspelet Fiskerne, där denna sång med lovprisningen av den dansk-norske sjöfartens hjältars insatser i Torstensonska kriget förekommer. Musiken till Fiskerne är skriven av Johann Hartmann. Som förlaga till sången har han och Ewald troligtvis använt en melodi ur en samling för violin av bröderna Bast, som för övrigt var bekant med Ewald. Noterna för violin nedtecknades mellan 1762 och 1777.

Melodin fick sin slutliga form i Kuhlaus musik till Elverhøi från 1828. I detta festspel med text av Johan Ludvig Heiberg som skrevs till prins Fredriks bröllop samma år, slutar den i Danmark mycket välkända ouvertyren med denna melodi, och styckets avslutning är koralen Beskærm vor konge, store Gud över samma melodi.

Externa länkarRedigera

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från danskspråkiga Wikipedia.