Depression (geologi)

landform som blivit lägre än närliggande områden

En geografisk depression betecknar ett landområde beläget på lägre höjd än omgivande landområden, alternativt ett landområde under havsnivå.

Salton Sea ligger i en depression i Kalifornien.

Depressioner kan uppkomma genom gravsänkor där markytan sjunkit. Ett välkänt exempel är dalgången vid Döda havet i Mellanöstern. Ett annat exempel är vidsträckta slätter med ringa nederbörd där avloppslösa saltsjöar bildats, såsom Aralsjön i Centralasien eller den torra Qattarasänkan i Sahara. En av människan skapad depression finns i bl.a. Nederländerna, s.k. polder. I Sverige finns knappast några naturliga depressioner, men gravsänkan i sjön Vättern skulle teoretiskt sett ha kunnat bilda en depression då dess största djup är 40 meter under havsytan.

Se ävenRedigera