Öppna huvudmenyn

Deportation

en tvångsvis företagen förvisning eller förflyttning av enskilda eller av folkgrupper
(Omdirigerad från Deportering)

Deportation eller deportering (av lat. deporto "föra bort", "förvisa") innebär en tvångsvis företagen förvisning eller förflyttning av enskilda eller av folkgrupper. I utlandet förstås deportation ofta som synonym med utvisning eller avvisning ur landet, men kan även (till exempel förr i Sovjetunionen) avse "inre förvisning" eller tvång att uppehålla sig i viss del av landet.

Exempel på kända deportationer är

  • Tvångsförflyttningar av befolkningsgrupper i Sovjetunionen, miljontals personer från olika delar av Sovjetunionen till främst Sibirien under tiden under och närmast efter andra världskriget.
  • Tvångsförflyttningar av tiotusentals estniska, lettiska och litauiska medborgare till Sibirien under sovjetiska ockupationen (åren 1940, 1949-1951)
  • Tysklands omfattande förflyttningar av judar till koncentrationsläger

Se ävenRedigera