Deportation

en tvångsvis företagen förvisning eller förflyttning av enskilda eller av folkgrupper

Deportation eller deportering (av lat. deporto "föra bort", "förvisa") innebär en tvångsvis företagen förvisning eller förflyttning av enskilda personer eller folkgrupper. I utlandet förstås deportation ofta som synonym med utvisning eller avvisning ur landet, men kan även (till exempel förr i Sovjetunionen) avse "inre förvisning" eller tvång att uppehålla sig i viss del av landet.

Exempel på kända deportationer är:

Se även redigera