Dentosal, från ”dent”, tand, och ”sal”, salt, är en tandkräm som smakar salt och som såldes på Apoteket. Den började att tillverkas 1915 och var från början ett tandsalt. I tandkrämsfamiljen tillhör den kategorin baking soda (natriumbikarbonat). Slipmedlet (saltet) löste sig helt i vatten till skillnad från de tandkrämer som innehåller olösliga slipprodukter. Dentosal, som var unik i smak och konsistens, hade en trogen kundkrets. 2019 upphörde tillverkningen på grund av att en fabrik lades ner och ägaren inte lyckades hitta en ny tillverkare. "Den tröga och grova konsistensen ställer höga krav på de stora kärl i vilka produkten blandas på fabriken. Fabriken vi använt under många år lade tidigare i år ner sin tillverkning, och vi har gjort flera försök att flytta produktionen till någon av våra andra fabriker."[1] Den sista ägaren av varumärket var Perrigo Sverige AB. Försök att sälja det till andra aktörer ska ha varit fruktlösa.[2] Trots detta återkom den till hyllorna i maj 2021 och säljs numera av Apoteket Hjärtat.

Historisk anknytningRedigera

Läs en upprörd apotekares insändare från 1916 då tandkrämen lanserades för fullt. Han beskriver vad den består av och hur lukrativ den är:
(råvarukostnad 1:- och utpris 80:- = 7900 %)

Dentosal - Också en uppfinning!

Av tandläkare C. A. Samsioe har genom AB Dentosal med användande av stora gester och en våldsam reklam förts i marknaden ett mun- och tandsalt, benämnt Dentosal.

Vad består då detta utmärkta munsalt? Jo, helt enkelt av handelns billigaste bikarbonat, jämte några eteriska oljor. Detta är således det glänsande resultatet av »ett långvarigt» samarbete med legitimerade apotekaren Fil. Dr K.G. Kuylenstierna. I preparatet ingår endast som föroreningar spår av natriumfosfat och klornatrium (härrörande från den dåliga kvaliteten av bikarbonat), och är därför Tandläkare Samsioes tal om att »pulvret består huvudsakligast av lättlösliga och neutrala salter, av vilka ett par reagerar svagt alkaliskt», för att begagna Tandl. Samsioes egna ord, endast »en halv sanning, vilken ofta gör större skada än en ren lögn».

Bruket av bikarbonat är som tandmedel varken något nytt ej heller något särskilt lämpligare än andra karbonater (till exempel krita) eller tvållösningar, då det torde vara skäligen likgiltigt om munnens syror neutraliseras med natriumbikarbonat, kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat eller fettsyrat natron. Innehållet i varje burk (75 gr.) betingar ett pris av 1:50, vilket gör 20 kr/kg, och då den kvalité bikarbonat som ingår i Dentosal kostar i inköp cirka 25 öre/kg, inses lätt, för att än en gång använda Tandl. Samsioes ord, »att preparatet ställer sig synnerligen ekonomiskt», men ej för allmänheten, utan för fabrikanten.

Arthur Gjerdrum Apotekare

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Dentosal - Perrigo”. Aconordic.se. https://www.perrigo.se/fler_varumarken/dentosal.aspx. Läst 16 december 2019. 
  2. ^ Mejl från Perrigo 2019-11-04

Externa länkarRedigera