Satellitfotografi över Santorini2010-
Karta som visar askans utbredning i cm efter utbrottet.[1]

Den minoiska eruptionen eller Vulkanutbrottet på Thera (dagens Santorini) var ett av världshistoriens största daterade vulkanutbrott som utbröt under mitten av 1000-talet f.Kr.[2] Utbrottet ödelade ön Santorini, och i en repeterande process sänkte den ner i havet i en kaldera. Teorier och spekulationer föreslår att eruptionen kan vara den vetenskapliga förklaringen till myten om det bibliska fenomenet Egyptens tio plågor, Uttåget ur Egypten och även Atlantis undergång.[3] Dateringen av utbrottet är kontroversiell och omdiskuterad.[4]

Det som finns kvar av ursprungsön är öarna Santorini, Therasia och Aspronisi, samt ett fåtal mindre öar. Utbrottet sänkte öns centrum i havet och skapade en cirkulär ö formatur runtom av öns rester samt lämnade den i upp till 60 meter tjock vulkanaska. Platsen har kallats ”Den mest välkända minoiska platsen utanför Kreta, kulturens ursprungsplats”, då lämningar av en kultur har funnits i staden Akrotiri, på ön. Trots att hela ön ödelades har man inte funnit ett enda människoskelett. Troligtvis blev öns invånare varnade i tid av vulkanen och flydde från ön. Stora fynd har däremot gjorts från deras kultur, vilken är mycket besläktad med den minoiska från Kreta.

Utbrott och omfattningRedigera

Vulkanöppningen hade sitt centrum vid dagens Kammeniöar.[4] Utbrottet skedde i tre faser, vilket representeras av tre idag synliga lager av tefra i bergsväggen.[4]

Den totala mängden pyroklastiskt material som slungats ut vid utbrottet kan vara upp till 100 km3 vilket motsvarar 7 på VEI-skalan. Detta gör utbrottet till ett av de absolut största genom historien och är jämförbart med utbrottet på Tambora 1815.[1][5]

Utbrottet orsakade enorma tsunamis i östra Medelhavet. Våghöjden när tsunamin nådde Kreta söder om Santorini beräknas till 12 m.[4] Den stora mängd svaveldioxid som slungades ut i de högre luftlagren orsakade sannolikt ett kraftigt globalt temperaturfall under flera år.[4]

DateringRedigera

Äldre forskning har ofta daterat utbrottet till mitten av 1500-talet f.Kr. och då till stor del baserat på kopplingar av fynd till angränsande kulturer med säkrare datering såsom t ex Cypern, Grekland och Egypten.[6] Baserat på radiometriska mätningar av ett olivträd är utbrottet daterat till 1627–1600 f.Kr.[2] Dateringen har både stöd och är ifrågasatt. Skeptiker hänvisar till exempelo till att slutsatsen är baserad på att olivträdet var levande vid tiden för vulkanutbrottet.[7]

Analyser av barrträd upphittade i Hanvedsmossen på Södertörn visar på en mycket begränsad tillväxt av träden under åren omkring 1628 f.Kr. som tros vara kopplade till klimatförändringar på grund av vulkanutbrottet.[6] Borrningar i Grönlands inlandsis på drygt 3 000 meters djup har innehållit vulkaniska glaspartiklar av samma typ som de från vulkanutbrottet och islagret är daterat till 1623 f.Kr.[6]

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b] ”The size of the Minoan eruption” (på engelska). VolcanoDiscovery. https://www.volcanodiscovery.com/santorini/minoan-eruption/size.html. Läst 27 december 2017. 
  2. ^ [a b] ”Santorini Eruption Radiocarbon Dated to 1627-1600 B.C.” (på engelska). AAAS (American Association for the Advancement of Science). http://science.sciencemag.org/content/312/5773/548. Läst 16 december 2017. 
  3. ^ ”How The Eruption of Thera Changed the World” (på engelska). Live Science. https://www.livescience.com/4846-eruption-thera-changed-world.html. Läst 16 december 2017. 
  4. ^ [a b c d e] ”Vulkanutbrottet på Thera (Santorini) – näst störst i mänsklighetens historia”. Winbladh, Marie-Louise (2010). http://cypernochkreta.dinstudio.se/empty_145.html. Läst 27 december 2017. 
  5. ^ ”Modelling the Climatic Effects of the LBA Eruption of Thera: New Calculations of Tephra Volumes May Suggest a Significantly Larger Eruption than Previously Reported” (på engelska). McCoy, FW, & Dunn, SE (2002)y. https://www.agu.org/meetings/cc02babstracts/McCoy.pdf. Läst 27 december 2017. 
  6. ^ [a b c] ”Nu omdateras Santorinis vulkanutbrott”. Forskning & Framsteg. http://fof.se/tidning/2010/7/nu-omdateras-santorinis-vulkanutbrott. Läst 26 december 2017. 
  7. ^ ”Bronze Age catastrophe and modern controversy: dating the Santorini eruption” (på engelska). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/298098407_Bronze_Age_catastrophe_and_modern_controversy_dating_the_Santorini_eruption. Läst 26 december 2017.