Öppna huvudmenyn
För den gröna revolutionen i Iran 2009–2010, se Valprotesterna i Iran 2009–2010.

Den gröna revolutionen påbörjades på 1960-talet. Bland annat växtförädling och nya jordbruksmetoder skulle användas för att hjälpa utsatta u-länder som Indien. Norman Borlaug anses vara den viktigaste vetenskapsmannen bakom revolutionen.

Initiativen, som ges äran för att ha räddat över en miljard människor undan svält, involverade utvecklandet av högavkastande utsäden, expansion av infrastrukturen för bevattning, moderniseringen av företagsstrukturer samt spridandet av förädlade frön, konstgödsel och bekämpningsmedel bland bönderna.

Den gröna revolutionen anklagas för att ha förstört föda i en omfattande utsträckning [1]. Genom att eliminera olika sädesslags diversitet i förmån för industriell produktion av mat har djurs foder blivit betydligt mindre i både mängd och näring. Genom att på vetenskapligt sätt ta fram kortare säd vilket var fördelaktigt vid besprutning från flygplan blev resultatet mindre mat för nötkreatur som i sin tur resulterade i en mindre mängd naturligt gödningsmedel (avföring från djur). Den höga avkastningen av vete och majs blev också ett rån gentemot naturen då även maskar och organismer fick mindre näring. Då både nötkreatur och organismer i jorden samarbetar och hjälper säd att växa, har detta resulterat i stora svårigheter för bönder i u-länder att odla mat då jorden blivit mindre näringsrik. Den gröna revolutionens goda avkastning på grödor och säd är därmed på utsatta människor, djur och organismers bekostnad.

  1. ^ Wheeler, S.M. & Beatley, T. (red.) (2014). The sustainable urban development reader. (3rd edition.) London: Routledge.