Den felmätta människan (Engelska:The Mismeasure of Man) är en bok från 1981 skriven av paleontologen Stephen Jay Gould. Boken innehåller kritik av den metodologi och motiv som Gould ansåg utgöra grunden för de teorier som benämns biologisk determinism. Gould kritiserade idén om att "de sociala och ekonomiska skillnaderna mellan grupper av människor - särskilt raser, klasser och kön - uppstår från nedärvda, medfödda åtskillnader och att samhället, i detta avseende, reflekterar biologin på ett korrekt sätt".[1]

Boken kritiserade även det huvudsakliga temat för biologisk determinism, nämligen att samhällsgruppers nytta för samhället kan uppskattas genom att mäta de olika gruppernas intelligenskvot. Gould framhävde två framträdande tekniker för att mäta fenomenet; kraniometri och psykologiska tester. Gould menade att dessa metoder lider av två djupgående felslut. Det första felslutet, enligt Gould, var reifikation, det vill säga; "vår tendens att konvertera abstrakta koncept till enheter" (fritt översatt). Detta inkluderade IQ och g (generell intelligensfaktor), som utgjort hörnstenar i omfattande skala för intelligensforskningen. Det andra felslutet är rangordnande, eller vår "benägenhet att ordna komplex variation som en gradvis ökande skala" (fritt översatt).

Den felmätta människan kritiserade ”abstraktionen av intelligens som en enda enhet, dess kvantifiering som ett värde för varje individ. Och användningen av dessa värden för att rangordna människor i en serie av värden, i syfte att ytterligare värdera förtryckta och missgynnade grupper - raser, klasser eller kön. Så att de är naturligt underlägsna och förtjänar sin status" (fritt översatt).[2][förtydliga]

Boken utgavs i svensk översättning 1983.[3]

Bokens andra upplaga (1996) reviderades för att utmana de kontroversiella argument som Richard Herrnstein och Charles Murray lade fram i The Bell Curve.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera

HyllningarRedigera

[förtydliga]

KritikRedigera

Vidare läsningRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Gould, S. J. (1981). The Mismeasure of Man. New York: W.W. Norton & Co. s. 20.
  2. ^ Gould, S. J. (1981). The Mismeasure of Man. s. 24–25.
  3. ^ Gould, Stephen Jay; Werdelin Lars (1983). Den felmätta människan. Stockholm: Alba. Libris 7643025. ISBN 91-7458-554-1 (inb.) 


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, The Mismeasure of Man, 16 juni 2011.