Demografisk databas södra Sverige

Demografisk Databas Södra Sverige, DDSS, är en databas med uppgifter ur kyrkoböcker från församlingar i Skåne och Blekinge från 1600-talets mitt till 1900-talets början. Projektet startade 1997 med målsättningen att kyrkoboksinformation om befolkningen i Skåne, Halland och Blekinge fram till ca år 1900 ska finnas fritt tillgänglig och sökbar på Internet. I första hand är det uppgifter om födelser, vigslar och dödsfall.

Ansvarig för DDSS är Landsarkivet i Lund. Projektet startade 1997. Landsarkivet har lång erfarenhet av manuella och datoriserade registreringsprojekt. Tidigare pågick ett samarbete med Lunds universitet och Länsarbetsnämnden om ett liknande projekt, Skånes Demografiska Databas (SDD), som bearbetade ett dussin församlingar i västra Skåne och som sedan dess har vidareutvecklats av Forskningsgruppen i ekonomisk demografi vid Lunds universitet. Uppgifter om födda, vigda och döda i dessa församlingar ingår numera i DDSS-databasen liksom Malmö stadsarkivs register över födda i Malmö kommun.

Databasen är uppdelad i register över födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker samt död- och begravningsböcker. Varje händelse bildar en post med de uppgifter som prästen antecknat, exempelvis namn, ålder och boendeort. Sammanlagt innehåller DDSS i början av 2009 över 1,3 miljoner poster som nås genom ett sökformulär.

All registrering sker med originalstavning men genom en normering av uppgifterna är det möjligt att söka på dagens stavning av för- och efternamn, ortnamn, titlar och dödsorsaker. I sökresultatet visas emellertid originalstavningen. Normeringen har också resulterat i särskilda temasidor med användbara sammanställningar som också visar arbetsmetodiken.

Många har arbetat med registrering och kontroll av uppgifter i DDSS. Merparten av grundregistreringen har utförts i respektive kommun i små lokala projektgrupper ofta med personer med arbetshandikapp. Släktforskare har gjort stora ideella insatser. Kontrollen av registreringen är omfattande och sker både i de lokala grupperna och i en kontrollgrupp i landsarkivet. Normeringen har utförts i ett Access-projekt. Projektet har också en styrgrupp med experter.

Andra register som är åtkomliga på sidan DDSS är Hallands vigselregister upprättat av Hallands Genealogiska Förening, Sveriges skeppslistor med uppgifter ur de tryckta förteckningarna över handelsfartyg, Blekinge sjömansdatabas med uppgifter ur sjömanshusarkiven och Öknamnsdatabas Örkeneds socken.

Databasen har ca 300.000 besökare årligen. Den är nu tillgänglig på två språk; svenska och engelska.

Externa länkarRedigera