[1]Delblancpriset delades ut första gången den 26 maj 2011 i samband med firandet av Sven Delblancs födelsedag – den dagen skulle Sven Delblanc ha fyllt 80 år.

"Priset ges till en högt kvalificerad författare eller annan kulturellt verksam person som i någon mening kan sägas verka i Sven Delblancs anda. Därmed menas bland annat: att som engagerad demokrat och fri intellektuell tala om viktiga ting på ett sådant sätt och med sådan språklig spänst att budskapet når ut till många människor."

Initiativtagare till priset är Delblancsällskapet, Trosa kommun och Södermanlands Nyheter. Prissumman var 2011 75 000 kr kommer att delas ut vart fjärde år. Prisjuryn för 2011 års pris bestod av professorn i lingvistik Viveka Adelswärd, författarna Jan Arnald och Ylva Eggehorn, litteraturkritikern Björn Gunnarsson samt gymnasieläraren Leif Risberg.

Fr.o.m. 2015 är prissumman 40 000 kr och delas ut vartannat år. Prisjuryn 2015 bestod av författaren och litteraturkritikern Mats Gellerfelt (ordf.), professor Viveka Adelswärd och som representant för Delblancsällskapets styrelse lektor Leif Risberg. Priset delas ut 23 maj vid Trosa lands kyrka, Vagnhärad.

Prisjuryn 2017 bestod av Leif Risberg, Magnus Halldin och Sara Gordan.

2019 års prisjury bestod av Leif Risberg, Magnus Halldin, Sara Gordan och Lill Dahlberg.

2021 års prisjury bestod av Magnus Halldin, Sara Gordan, Leif Risberg och Lill Dahlberg.

PristagareRedigera

Källor

  1. ^ ”Delblancsällskapet”. http://www.delblancsallskapet.se/. Läst 20 januari 2015. 
  2. ^ Norstedts förlag Arkiverad 21 januari 2015 hämtat från the Wayback Machine.
  3. ^ Trosa kommun – Delblancpriset Arkiverad 21 januari 2015 hämtat från the Wayback Machine.
  4. ^ ”Uppsalaförfattare får prestigefyllt pris”. https://unt.se/kultur-noje/uppsalaforfattare-far-prestigefyllt-pris-4646026.aspx. Läst 26 januari 2021. 
  5. ^ ”Årets Delblancpristagare drivs av sin nyfikenhet”. https://sn.se/nyheter/arets-delblancpristagare-drivs-av-sin-nyfikenhet-sm4520938.aspx. Läst 26 januari 2021. 
  6. ^ ”Steve Sem-Sandberg tilldelas Delblancpriset 2021”. https://www.albertbonniersforlag.se/nyheter/steve-sem-sandberg-delblancpriset-2021/. Läst 26 januari 2021.