Defensiv design, en komponents konstruktion, eller arbetet att konstruera en komponent, så att risken för olyckshändelser minimeras. Kranar och kopplingar på sjukhus ska exempelvis vara byggda så det ska vara omöjligt att koppla fel mellan syrgas och andra gaser.

Se ävenRedigera