Deadpan eller torr humor är att avsiktligt inte visa några känslor eller ändringar i tonläge under ett komiskt framförande, ofta för att kontrastera mot ämnets löjlighet. Framförandet ska vara ironiskt, lakoniskt eller till synes oavsiktligt.

Etymologi Redigera

Termen deadpan är en sammansättning av de engelska orden "dead" (död) och "pan" (i det här fallet ansikte). Den första användningen av termen som ett adjektiv registrerat i Oxford English Dictionary var från The New York Times (1928), som definierar det som "playing a role with expressionless face" (spelar en roll med uttryckslöst ansikte).[1]

Källor Redigera