De studerandes dag är en temadag och högtid som firas i flera länder 17 november. Datumet är inte fast, men även om det exakta datumet för dagen skiljer sig i varje land, är denna dag ofta relaterad till ungdom och vår .