De sju dödssynderna

begrepp ur katolicismen
För Richard Hoberts filmsvit med samma namn, se De sju dödssynderna (film).

De sju dödssynderna (latin septem peccata mortalia), huvudsynderna[1] eller kardinalsynderna, är begrepp inom katolicismen. Dödssynder är ett från Nya testamentet hämtat uttryck, men de är inte explicit uppräknade där. Inom katolicismen är dessa de svårare synder som består i att människan med fullt vett och fri vilja överträder Guds bud i en viktig sak. Dessa synder gör henne skyldig till den eviga dödens straff och kan endast försonas genom botens sakrament.[2]

De sju dödssynderna
Begrepp ur katolicismen Redigera Wikidata
Hieronymus Boschs målning De sju dödssynderna och de fyra stadierna, 1485. Redigera Wikidata
Under­klass tillsynd, last Redigera Wikidata
Motsats tillde sju dygderna Redigera Wikidata
Har del(ar)vrede, frosseri, avund, girighet, lättja, lust, högmod Redigera Wikidata
Dödssynden frosseri, detalj från målningen ”De sju dödssynderna” av Hieronymus Bosch.

De har alla positiva motsvarigheter i de sju dygderna. De sju dödssynderna var under medeltiden tillsammans med de tio budorden de främsta utgångspunkterna för etiska diskussioner och betraktelser.

Termen kommer av att de anses leda till dels andra laster och synder, dels till evig fördömelse, ifall syndaren inte ångrar sig.

De sju dödssynderna redigera

Dödssynderna finns inte uppräknade i Bibeln, utan det var påve Gregorius I som utarbetade den nuvarande listan:[3]

Minneslista redigera

Under medeltiden blev de sju dödssynderna ett välkänt begrepp. För att lättare komma ihåg dem associerade man var och en av synderna med ett vanligt förekommande djur:[3]

Se även redigera

Referenser redigera

  • Katolska kyrkans lilla katekes, 2005 års upplaga, 2006 års svenska upplaga ("världskatekesen").

Externa länkar redigera