De lege lata, latinsk term som i juridiken syftar till "hur rätten är" i förhållande till "hur rätten borde vara", de lege ferenda.[1][2]

Juridikens främsta uppgift är att studera och tolka de lege lata medan det kan anses som politikens främsta uppgift att studera de lege ferenda. Se även gällande rätt.

I angloamerikansk rätt används vanligen formen lex lata istället för de lege lata (lex är nominativ, medan lege är ablativ).

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Sandgren, Claes (2015). Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argumentation (Tredje upplagan). Stockholm: Norstedts Juridik AB. sid. s. 48 
  2. ^ Hannah, Vanessa (3 juni 2021). ”Vad betyder de lege ferenda och de lege lata?”. lawline.se. https://lawline.se/answers/vad-betyder-de-lege-ferenda-och-de-lege-lata. Läst 18 november 2021.