De äldstes stadgar är nya testamentets beteckning på de detaljerade regler vilka utgjorde en tillämpning av den mosaiska lagens föreskrifter och var utarbetade av de skriftlärde. De fick en första fixering i Mishna, men tolkningsdebatten fortsatte och har upptecknats i Talmud. Judarna betraktade tolkningarna som gudomliga bud. Detta synsätt kritiserades av Jesus: ”De är människobud, som skymmer Guds bud”.

KällorRedigera