Ej att förväxla med David Kempe.

David Kämpe (även stavat Kempe[1]), fl. 1679–1693, född i Linköping,[2] var en svensk boktryckare.

BiografiRedigera

Kämpe, som var från Linköping, antogs till gesäll i Stockholm 1679, vilket visas av ett bevarat festtryck från detta år.[2] Efter att förmodligen blivit mästare några år senare var han småskalig boktryckare i Norrköping från 1682 till 1683.[2] Från hans tryckeri där finns ett antal bröllopsverser bevarade.[2]

Kämpe utnämndes år 1684 eller 1685 till akademiboktryckare vid Lunds universitet.[3][4][5] Lunds universitet hade saknat en i Lund baserad boktryckare sedan Skånska krigets slut och hade därför tryckt merparten av sina avhandlingar och övriga trycksaker vid Vitus Habereggers tryckeri i Malmö.[5][6] Universitetet fann det besvärligt att ha sitt tryckeri på annan ort och kallade därför ner Kämpe för att ersätta Haberegger som akademiboktryckare och bedriva tryckeriverksamhet i själva staden Lund.[5] Även i Lund var Kämpes tryckeri småskaligt, och han tvingades på grund av ekonomiska bekymmer att sälja sitt tryckeri till Abraham Haberegger år 1689.[4][7][8]

Efter sin tid som akademiboktryckare begav sig Kämpe till Stockholm, där han återigen bedrev boktryckeri i liten skala till år 1693.[9] Bland hans tryckta verk under tiden i Stockholm kan särskilt nämnas fäktmästaren Dietrich von Porats Palæstra Svecana från 1693.[9]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Ingmar Brohed, "Katekesen som folkbok", s. 145. Nils Nilsson (red.), Bokkulturen i Lund. Lund: Kulturen, 1995, ss. 143–154.
  2. ^ [a b c d] Gustaf Edvard Klemming & Johan Gabriel Nordin, Svensk boktryckeri-historia 1483–1883, med inledande allmän öfversigt. Stockholm: P. A. Norstedt och söner förlag, 1883, s. 220.
  3. ^ Klemming & Nordin, s. 214.
  4. ^ [a b] Per S. Ridderstad, "Lundatryckerier", s. 68. Nils Nilsson (red.), Bokkulturen i Lund. Lund: Kulturen, 1995, ss. 64–89.
  5. ^ [a b c] Bert Möller, "Lunds första boktryckare", s. 18. Berlingska boktryckeriet i Lund 1745–1945 : blad ur dess historia. Lund: Berlingska boktr., 1945, ss. 11–24.
  6. ^ Ridderstad, ss. 65, 68.
  7. ^ Klemming & Nordin, s. 215.
  8. ^ Möller, ss. 18f.
  9. ^ [a b] Klemming & Nordin, s. 176.

KällorRedigera