Danstillstånd

tillstånd för att få ordna offentlig danstillställning i Sverige

Danstillstånd kallas det tillstånd enligt 2 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617), som i Sverige krävs för att få ordna offentlig danstillställning. I Sverige är alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på offentliga platser tillståndspliktiga. Offentliga danstillställningar är tillståndspliktiga även om de inte sker på offentlig plats. Detta gäller även dessutom bland annat tivoli, mässor, marknader, karnevaler och valborgsmässoeldar. Om sammankomsten kan äga rum utan fara för ordning och säkerhet eller trafiken kan sammankomsten få hållas utan tillstånd. Dans utan tillstånd kallas ibland svartdans.[1]

Lagen omfattar även slutna sammankomster som anordnas inom en rörelse vars väsentliga verksamhet var att ordna tillställningar enligt ovan, och tillämpas därför även inom restaurangverksamhet.

Tillstånd sökts hos Polismyndigheten som i sin tur kan ställa krav på bland annat fler ordningsvakter. Tillståndet prövas med hänsyn till den eventuella fara för ordning och säkerhet som dans, och relaterade förändringar vad gäller exempelvis gästdensitet och belysning, som sammankomsten kan innebära.

Enligt Miljöförvaltningen i Stockholm fanns 2006 ungefär 1 100 restauranger i staden, av vilka knappt 100 hade danstillstånd.[2]. Danstillstånd var nödvändigt även för lokaler där gästerna spontandansade.[3] Om gäster spontandansade utan tillstånd måste detta avbrytas, till exempel genom att musiken bryts eller av vakter.

HistoriaRedigera

Krav på danstillstånd finns i ordningslagen sedan 1956[4][5]. Vid dess tillkomst hade det i många år debatterats kring ökande förekomst av danstillställningar och "omoralisk" musik (framför allt jazz), alkoholkonsumtion och okontrollerade möten mellan unga män och kvinnor, vilket i debatten kallades Dansbaneeländet.

Mellan 2007 och 2010 lades en motion om året för att avskaffa danstillståndet.[6] Mellan 2011 och 2014 lades sammanlagt 20 motioner av ledamöter från alla svenska riksdagspartier utom Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. I november 2014 försökte Sveriges radio P3 arrangera en debatt om danstillståndet, men lyckades inte hitta en motdebattör i frågan som ville försvara danstillståndet.[3] Polisen har dock uttryckt farhågor om minskad kontroll över nöjesevenemang.[7] Under början av april 2016 biföll dock Justitieutskottet en motion från Vänsterpartiet om att riksdagen skulle uttala att danstillståndet bör avskaffas.[8] Den 14 april 2016 lyftes frågan vid Riksdagen, som då biföll 14 motioner från alla partier utom Socialdemokraterna att avskaffa danstillståndet.[9] Vid besked om beslutet uppstod spontandans på Mynttorget.[9] [10] Ett tillkännagivande från riksdagen innebär dock inte att regeringen är tvingad att lägga fram förslag, men det förväntas att regeringen antingen agerar eller förklarar för riksdagen varför man låter bli. Ytterst kan riksdagen byta regering genom att lämna misstroendeförklaring, om regeringen underlåter att agera i en för majoriteten viktig fråga.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Mats G Nilsson. "Legalisering av svartdans - Motion 2007/08:Ju231 av Mats G Nilsson (m)", riksdagen.se, 27 september 2007.
  2. ^ Robert Eriksson (8 maj 2006). ”Miljöförvaltningen: tjänsteutlåtande - Höga ljudnivåer på Nattklubbar – Miljöförvaltningens tillsynsprojekt Redovisning av en rapport DNR 2006-000336-206”. Stockholm stad. http://www.insyn.stockholm.se/miljo/document/2006-05-23/Dagordning/10/10_H%C3%B6ga_ljudniv%C3%A5er_p%C3%A5_Nattklubbar.pdf. Läst 1 oktober 2011. 
  3. ^ [a b] Lydia Farran-Lee, Rebecka Ljung. "Fler politiker vill slopa danstillstånd", Sveriges radio, 26 november 2014. Läst den 28 november 2014.
  4. ^ Celeste Sjölin. ”Rör dig inte! Om danstillståndet som symtom på bio-makt och förmynderi” (pdf). sid. 8. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=7695634&fileOId=7695637. Läst 26 januari 2017. 
  5. ^ ”Allmän ordningsstadga 1956:617”. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/allman-ordningsstadga-1956617_sfs-1956-617. Läst 26 januari 2017. 
  6. ^ Nilsson, Mats (27 september 2007). ”Motion 2007/08:Ju231 Legalisering av svartdans”. Riksdagen. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Dokument/Motioner/Legalisering-av-svartdans_GV02Ju231/. Läst 17 juni 2008. 
  7. ^ Danstillståndet avskaffas inte (2015-03-27)
  8. ^ Motion 2015/16:56 Avskaffa danstillståndet
  9. ^ [a b] Kulturnyheterna kl 21.39 (vid 6 min), Sveriges television, den 14 april 2016
  10. ^ ”Danstillståndet skrotas – nu bli det fritt fram för spontandans”. Metro. Arkiverad från originalet den 10 juni 2016. https://web.archive.org/web/20160610085837/http://www.metro.se/nyheter/danstillstandet-skrotas-nu-bli-det-fritt-fram-for-spontandans/Hdzpdn%21IPelJFHhafFwqiTZXCeW4Q/. Läst 14 april 2016.