Öppna huvudmenyn

Runinskrift DR SHM6320:35 är ett runristat bryne upphittat på okänd ort nånstans i Ljungby socken, Faurås härad i Halland.

BrynetRedigera

Då brynet märktes, tillverkades och användes som ett slipverktyg tillhörde det en person som var bosatt i Halland, då ett landskap i Danmark. Brynet som antas vara från vikingatiden eller medeltiden är känt sedan 1800-talet och det förvaras nu i Historiska museets samlingar i Stockholm. Det korta och från runor översatta ordet som brynet en gång märktes med lyder enligt nedan:

InskriftenRedigera

Runsvenska: kaut

Se ävenRedigera

KällaRedigera