Röstläge
Högt, oftast kvinnligt
Sopran
Mezzosopran
Alt

Lågt, oftast manligt

Tenor
Baryton
Bas

Damstämmor eller kvinnostämmor är en beteckning på de stämmor (oftast körstämmor) i ett partitur som sjungs av kvinnor, till exempel sopran, mezzosopran och alt. Stämmorna kan även betecknas sopran 1, sopran 2, etc.

Se ävenRedigera