Dammlunga eller pneumokonios orsakas av inandning av damm. Lungorna blir förhårdnade. Sjukdomen kan se olika ut beroende på vilket skadligt ämne som inandats. Pneumokonios kan uppdelas i asbestos, silikos och antrakos. Dammlunga var en sjukdom som när den upptäcktes visade sig vara relativt vanlig hos arbetare i utsatta miljöer. Dessvärre är långt gången dammlunga på väg att bli vanligt igen eftersom många läkare inte längre känner igen de tidiga symptomen för dammlunga som en följd av att sjukdomen har varit sällsynt under många år.

Dammlunga
latin: pneumoconiosis
Klassifikation och externa resurser
ICD-10J60-J65
ICD-9500-505
DiseasesDB31746
MeSHsvensk engelsk
Röntgenbild av lunga vid asbestos där man ser pleuraplack

SilikosRedigera

Vid silikos (stendammslunga) finns typiska silikosknutor spridda i hela lungan. Silikos uppstår vid exponering för kiseldioxid, då makrofagerna angriper kvartspartiklarna. Silikos inducerar fibros i lungan.

AsbestosRedigera

Asbest kan leda till asbestos, småcellig lungcancer, mesoteliom och pleuraplack. Då man utsätter sig för asbest kommer asbestfibrerna ned i lungorna. Dessa fibrer är vassa och skadar lungan. Dessutom reagerar kroppen på dem och detta kan i slutändan leda till respiratorisk insufficiens. Pleuraplack kommer efter asbestexponering och kan ses på röntgen. Det vanligaste symptomet på asbestos är andfåddhet vid fysiskt arbete.

AntrakosRedigera

Antrakos, kolarbetarlungor, uppträder efter långvarig exponering för kol. Respiratorisk insufficiens är ovanligt. För folk som bott i storstäder ser man ofta vid en obduktion små sotinlagringar i lungorna.

ReferenserRedigera