Dam är en av de tretton valörerna i en vanlig standardkortlek. Enligt normal rangordning rankad högre än knekten men lägre än kungen.

Ruter dam, klöver dam, hjärter dam och spader dam.