Daglönare, dagsverkare eller dagakarl var under tidigmodern tid en i Sverige använd benämning på en person som utförde kroppsarbete mot dagslön. Termen, som använts sedan 1600-talet, motsvaras i viss mån av det senare grovarbetare.[1]

Byggnadsarbetare i Chittagong, Bangladesh.

Från och med frihetstiden kom dagavlönade lantarbetare på alltfler säterier och plattgårdar (tillhörande det världsliga frälset) att ersätta dagsverkesskyldiga bönder med åborätt.[2]

Gränsdragningen mellan backstugusittare och dagkarlar är diffus. Den som i kyrkoböcker är antecknad som husman[3] kunde vara ägare till det hus han bodde i med sin familj, men hänvisad till påhugg som daglönare för familjens försörjning. Andra husmän bodde liksom backstugusittare i hus ägda av markägaren. Hyran kunde vara dagsverken, kontanter eller en kombination.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”daglönare | SAOB”. https://svenska.se/saob/?id=D_0001-0059.HpVP&pz=7. Läst 30 maj 2020. 
  2. ^ Nationalencyklopedin. Bd 20. Höganäs: Bra böcker. 1996. sid. 322 "åborätt". ISBN 91-7024-619-X 
  3. ^ Nationalencyklopedin. Bd 9. Höganäs: Bra böcker. 1992. sid. 181 "husman". ISBN 91-7024-619-X