DIAC DIode for Alternating Current, är en av de grundläggande komponenterna i en kraftelektronikstyrning. DIAC tillhör tyristor-familjen. Diacen är en triggkomponent, som leder ström när genombrottsspänningen, VBO, har nåtts momentant.

Schematisk symbol DIAC
Typisk spänning och ström relation för en DIAC. VBO är genombrottsspänningen.

När detta händer, övergår dioden till Negativ resistans. Det vill säga, när den tänder så sjunker spänningen men strömmen ökar kraftig genom dioden. Dioden fortsätter att leda tills strömmen sjunker under diodens karakteristisk, kallad hållström, IH. När strömmen sjunker under diodens hållström, går den till sitt ursprungliga högresistiva tillstånd (slutar att leda). Detta beteende är dubbelriktat, vilket vanligtvis innebär detsamma för båda riktningarna av strömmen.

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, DIAC, 28 april 2014.