Negativ resistans inträffar när en elektrisk komponent såsom till exempel en tunneldiod uppvisar en I/V-karaktäristik där strömmen sjunker med ökad inspänning. Även normala tetroder uppvisar detta beteende. Man kan använda negativ resistans till att underhålla oscillationer.

Krets för negativ impedans med

Externa länkar

redigera