För speditionsfirman som tidigare hette DFDS Transport, se DSV.

Det Forenede Dampskibs-Selskab (DFDS) är ett danskt rederi och logistikföretag verksamt inom RoRo-shipping och containerfart i nordeuropa.

DFDS
DFDS
TypAktiebolag
HuvudkontorDanmark Köpenhamn, Danmark
NyckelpersonerNiels Smedegaard Vd
Produkterkryssningar, godstransporter.
Antal anställda5 931 [1]
Historik
Grundat1866
GrundareCarl Frederik Tietgen[2]
Övrigt
Webbplatswww.dfdsseaways.se

Fram till 2010 bedrevs rederiverksamheten i dotterbolaget DFDS Seaways, vilket namn därefter behållits som varumärke. DFDS Logistics är en annan verksamhet i DFDS vilken erbjuder transportlösningar och containertrafik runt Nordsjön.

DFDS har omkring 4000 anställda och verkar i elva nordeuropeiska länder. Koncernens huvudkontor ligger på Sundkrogsgade 11 i Köpenhamns frihamn.

Rederiet/DFDS Seaways redigera

Rederiet bedriver linjetrafik med 36 RoRo-fartyg (juli 2012) mellan destinationer runt Östersjön och Nordsjön.

Passagerartrafik redigera

 
M/S Queen of Scandinavia.

Passagerarfartyg trafikerar linjerna KarlshamnKlaipeda, Sankt PetersburgKarlshamnKiel, KöpenhamnOslo och IJmuidenNewcastle. Den ur passagerarsynvinkel viktigaste linjen, Köpenhamn–Oslo, trafikeras av flaggskeppen M/S Pearl Seaways (40 030 BRT) och m/s Crown Seaways (35 495 BRT). Även linjen IJmuiden–Newcastle trafikeras av kryssningsfärjor, m/s King Seaways (31 788 BRT) och m/s Princess Seaways (31 356 BRT). Dessutom äger man den utchartrade kryssningsfärjan m/s Princess Maria (33 730 BRT) som trafikerar Sankt Petersburg–Helsingfors. Men även flera av fraktfartygen är anpassade för passagerare i varierande utsträckning.

Tidigare passagerartrafik redigera

Tidigare har rederiet även trafikerat KöpenhamnTrelleborgGdansk, GöteborgKöpenhamn, GöteborgHarwich, GöteborgAmsterdam, GöteborgKristiansandNewcastle, BergenHaugesundStavangerNewcastle och Hamburg–(Cuxhaven)–Harwich och EsbjergHarwich. Dessa rutter är nedlagda.

DFDS övertog passagerartrafiken mellan Sverige och Storbritannien 1981 från det svenska rederiet Tor Line, som då trafikerade linjen GöteborgFelixstowe.[3] Idag körs fraktfartyg över Nordsjön under beteckningen DFDS Tor Line. I oktober 2006 slutade man trafikera Sverige när färjorna på linjen Köpenhamn–Oslo slutade att angöra Helsingborg och färjelinjen mellan Göteborg och Newcastle lades ned varvid M/S Princess of Scandinavia togs ur drift.

I maj 2008 meddelade bolaget att de förlustbringande linjerna mellan Norge och Storbritannien skulle upphöra från den 1 september.[4][5] M/S Queen of Scandinavia som trafikerade Norge–Storbritannien chartrades ut till St. Peter Line.

Företaget har meddelat att rutten mellan Harwich och Esbjerg stängdes den 29 september 2014.[6]

Östersjölinjer (roro) redigera

 
M/S Patria Seaways trafikerar sträckan KapellskärPaldiski.[7]

Nordsjölinjer (roro) redigera

Historia redigera

Det Forenede Dampskib-Selskab (DFDS) (på svenska "Det Förenade Ångfartygssällskapet"), grundades 1866 av Carl Frederik Tietgen genom en fusion av flera mindre rederier. Man samlade på så sätt 22 fartyg på sammanlagt 9 500 tons d.w. Aktiekapitalet var ursprungligen 1,8 miljoner danska kronor men hade redan 1896 ökat till 10 miljoner kronor. Förlusten av Sønderjylland 1864 ledde till ett stigande sjöfartsintresse i Danmark då utskeppningshamnen för jordbruksprodukter till England dittills hade varit Hamburg. Därtill anlades vid denna tid Esbjergs hamn som medförde stora intäkter för DFDS. Bolaget lade efterhand under sig nästan alla inrikes linjer och kontrollerade frakten av jordbruksprodukter från Danmark till Storbritannien. Därtill skapade man reguljära passagerar- och fraktlinjer mellan hamnar i Skandinavien, Island, Färöarna, Nordsjön, Östersjön, Frankrike, Portugal, Spanien, Italien, Levanten, Nordafrika samt Nord- och Sydamerika.

Bolaget övertog Tingvalla-linjens passagerartrafik till New York 1898 och döpte om den till Skandinavien–Amerika Linien. Linjen drevs fram till 1935 då bortfallet av emigranttrafiken och minskad import från USA inte längre gjorde linjen bärkraftig.

Vid andra världskrigets utbrott 1939 bestod flottan av 96 fartyg med ett samlat bruttoregistertonnage på 184 423. Under kriget miste rederiet 32 fartyg, men införlivade också lika många genom både köp och nybyggnation. Vid utgången av 1950 hade man 45 ångfartyg, 39 motorfartyg och 80 pråmar med ett samlat bruttoregistertonnage på 195 000. Merparten av flottan bestod av snabbgående fartyg för både passagerare och gods och många var dessutom utrustade med kylrum.

1964 introducerades det första ro-ro-färjan, m/s England, som sattes in på linjen EsbjergHarwich. Fler ro-ro-fartyg tillkom i mitten av 1960-talet. 1966 bestod rederiets flotta av 13 passagerarfartyg, 54 fraktfartyg, 4 bogserbåtar och 39 pråmar. Förutom inrikes bedrev man passagerartrafik från Danmark till Norge, Storbritannien, Färöarna, Island och Finland. Linjen till Finland lades emellertid ned 1966. Fraktfart bedrevs även till olika amerikanska och europeiska hamnar.

Mellan 1967 och 1970 anskaffades fyra identiska bilfärjor för linjerna Köpenhamn–Oslo och Köpenhamn–Ålborg. Den senare linjen lades dock ned 1970 och de två färjor som var avsedda för den linjen byggdes om och flyttades till Medelhavet. För linjen Danmark–Storbritannien anskaffades två nya färjor 1974 och 1978.

Under 1980-talet växte rederiet genom uppköpen av Tor Line och Prinz Ferries 1981. Man fick därmed tre nya färjor och därtill köptes en finländsk färja 1981. 1982 nedlades färjelinjerna i Medelhavet och 1984 de långväga fraktlinjerna helt. Ett satsning på kryssningar på amerikanska östkusten 1982, Scandinavian World Cruises, uppgavs redan påföljande år.

1982 till 1983 marknadsfördes passagerarvereksamheten som DFDS Danish Seaways på linjerna Esbjerg–Harwich/Newcastle/Torshavn, Köpenhamn–Oslo och Newcastle–Oslo; som DFDS Tor Line på linjerna Göteborg–Harwich/Newcastle/Amsterdam; och som DFDS Prins Ferries på linjen Harwich–Hamburg/Bremerhaven. DFDS trafikerade även Fred. Olsen Bergen Lines linjer Newcastle–Stavanger/Bergen och Stavanger–Amsterdam.

Rederiet förnyade 2006 sin flotta genom köp av M/S King of Scandinavia och M/S Princess of Norway som ersatte de sista kvarvarande fartygen från 1970-talet. Bolaget är beryktat för att endast köpa in begagnat tonnage. Det senaste nybygget beställdes 1978, men man har därefter tagit över kontrakt på byggen och på så sätt fått leverans av nya fartyg som ursprungligen var avsedda för andra rederier.

Under det senaste årtiondet har man återkommit till Östersjön genom övertagandet av Lisco Baltic Service och Baltic Scandinavian lines. En väsentlig utökning av nordsjöverksamheten skedde 17 december 2009, då man tillkännagav att DFDS hade köpt Norfolkline från Maersk[8].

Den 21 oktober 2010 meddelades att Göteborgs Hamn AB tecknat ett tjugofemårigt koncessionsavtal med bolagen DFDS och C.Ports som ska driva roro-terminalen via ett gemensamt bolag. När avtalet börjar gälla i januari 2011 tar DFDS och C.Ports över terminalbolaget, 320 anställda och alla kundkontrakt.[9]

I juli 2010 köpte DFDS Norfolkline från Maersk rederi. Samtidigt upphörde DFDS Seaways som eget bolag men används därefter som varumärke för rederiverksamheten.

Fartygsbränder 2010 redigera

Den 8–9 oktober 2010 utbröt en brand ombord på rederiets fartyg M/S Lisco Gloria när det var c:a 20 mil (landmil) söder om Malmö/Köpenhamn. Alla 236 passagerare ombord samt besättning räddades.[10] Färjan fick senare skrotas.

Den 17 november 2010 kl 06.20 upptäcktes en brand i en elbil på bildäck ombord på M/S Pearl of Scandinavia på väg från Oslo till Köpenhamn. Ingen av de 651 passagerarna och besättningsmännen skadade och räddningsarbetet fortskred enligt plan.

Nuvarande flotta redigera

Fartyg Typ Byggt I tjänst Rutt Passagerare Hyttplatser Dödvikt Flagga Notering
M/S Crown Seaways Kryssningsfärja 1994 1994– Köpenhamn–Frederikshavn–Oslo 2 136 2 026 35 498 GT   Danmark
M/S Pearl Seaways Kryssningsfärja 1989 2001– Köpenhamn–Frederikshavn–Oslo 2 200 2 166 40 022 GT   Danmark
M/S Princess Seaways Kryssningsfärja 1986 2006– Newcastle–IJmuiden 1 700 1 320 31 360 GT   Danmark
M/S King Seaways Kryssningsfärja 1987 2006– Newcastle–IJmuiden 2 280 1 686 31 395 GT   Danmark
M/S Patria Seaways Kryssningsfärja 1992 2004– Paldiski–Kapellskär 18 332 GT   Litauen
M/S Sirena Seaways Kryssningsfärja 2002 2013– Paldiski–Kapellskär 22 382 GT   Litauen
M/S Optima Seaways Kryssningsfärja 1999 2010– Klaipėda–Karlshamn 25 206 GT   Litauen
M/S Victoria Seaways Kryssningsfärja 2009 2010– Klaipėda–Karlshamn 25 518 GT   Litauen
M/S Athena Seaways Kryssningsfärja 2007 2013– Klaipėda–Kiel 24 950 GT   Litauen
M/S Regina Seaways Kryssningsfärja 2010 2011– Klaipėda–Kiel 25 518 GT   Litauen
M/S Dunkerque Seaways Kryssningsfärja 2005 2010– Dover–Dunkerque 35 923 GT   Storbritannien
M/S Delft Seaways Kryssningsfärja 2006 2010– Dover–Dunkerque 35 923 GT   Storbritannien
M/S Dover Seaways Kryssningsfärja 2006 2010– Dover–Dunkerque 35 923 GT   Storbritannien
M/S Calais Seaways Kryssningsfärja 1992 2013– Dover–Calais 28 883 GT   Frankrike
M/S Côte des Dunes Kryssningsfärja 2001 2016– Dover–Calais 33 796 GT   Frankrike
M/S Côte des Flandres Kryssningsfärja 2005 2016– Dover–Calais 33 796 GT   Frankrike
M/S Côte D'Albâtre Kryssningsfärja 2005 2006– Newhaven–Dieppe 18 564 GT   Frankrike
M/S Côte d'Opale Kryssningsfärja 2017 2021– Newhaven–Dieppe 18 564 GT   Frankrike
Britannia Seaways Ro-ro-fartyg 2000 2011– Felixstowe–Rotterdam 24 196 GT   Danmark

Tidigare fartyg redigera

Fartyg I trafik Status
MS Skipper Clement 1964–1976 Skrotad 2010.
MS Akershus 1965–1973 Eldhärjad och sjönk 1989.
MS Winston Churchill 1967–1996 Skrotad 2004.
MS Kong Olav V 1968–1984 Eldhärjad 1993, senare skrotad.
MS Prinsesse Margrethe 1968–1983 Skrotad 2005.
MS Aalborgshus
MS Dana Sirena
MS Dana Corona
1969–1971
1971–1978
1978–1985
Skrotad i Kina 2000.
MS Trekroner
MS Dana Corona
MS Dana Sirena
1970–1971
1971–1979
1979–1983
Sjönk 1994.
M/S Adriatica Queen 1974–1990 Sedan 2011 M/S Adriatica Queen hos Albanian Ferries.
MS Dana Anglia
MS Duke of Scandinavia
1978–2002
2002–2006
Sedan 2009 MS Moby Corse hos Moby Lines.
MS Dana Gloria
MS King of Scandinavia
1981–1984, 1986–1989
1989–1994
Sedan 2006 MS Jupiter hos Royal Group Ltd.
M/S Tor Scandinavia
M/S Princess of Scandinavia
1981–1991
1991–2006
Sedan 2006 M/S Moby Otta hos Moby Lines.
MS Scandinavia 1982–1985 Sedan 2002 MS Island Escape hos Island Cruises.
M/S Tor Britannia
M/S Prince of Scandinavia
1982–1990
1990–2003
Sedan 2003 M/S Moby Drea hos Moby Lines.
MS Hamburg
MS Admiral of Scandinavia
1987–1997
1997–2002
Sedan 2002 MS Caribbean Express hos Access Ferries.
M/S Queen of Scandinavia 1990–2008 Sedan 2010 M/S Princess Maria hos St. Peter Line.
M/S Dana Gloria
M/S Lisco Gloria
2002–2003
2003–2010
Upphuggen efter brand.
MS Duchess of Scandinavia 2003–2005 Sedan 2008 MS Bergensfjord hos Fjord Line.
M/S Lagan Seaways 2010 Sedan 2011 M/S Stena Lagan hos Stena Line.
M/S Mersey Seaways 2010 Sedan 2011 M/S Stena Mersey hos Stena Line.
M/S Scottish Viking 2010 Sedan 2011 Scandlines.
M/S Baltic Amber 2010–2011 Sedan 2011 M/S Norman Asturias hos LD Lines.
M/S Dublin Seaways
M/S Stena Feronia
2010–2011
M/S Liverpool Seaways 2010–2020 Sedan 2020 M/S Pelagos hos La Méridionale.

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ hämtat från: nederländskspråkiga Wikipedia.[källa från Wikidata]
 2. ^ hämtat från: engelskspråkiga Wikipedia.[källa från Wikidata]
 3. ^ Tor Line 20 år. Göteborg: Tor Line. 1985. Libris 537540 
 4. ^ McLean, Anthony (27 maj 2008). ”DFDS Seaways to close route with loss of 340 jobs”. NewsGuardian. Arkiverad från originalet den 28 maj 2008. https://web.archive.org/web/20080528142203/http://www.newsguardian.co.uk/latest-news/DFDS-Seaways-to-close-route.4122783.jp. Läst 8 juli 2008. 
 5. ^ ”Extensive improvement plan to safeguard earnings at DFDS Seaways”. DFDS press release. DFDS. 27 maj 2008. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2014. https://web.archive.org/web/20140819193525/http://www.dgap.de/dgap/News/?newsType=&companyID=10183&newsID=211966. Läst 8 juli 2008. 
 6. ^ ”Harwich–Esbjerg route closure” (på engelska). DFDS Seaways. http://www.dfdsseaways.co.uk/ferry-routes/harwich-esbjerg-route-closure/. Läst 22 mars 2015. 
 7. ^ ”Turlista”. DFDS Seaways. Arkiverad från originalet den 25 december 2014. https://web.archive.org/web/20141225184414/http://www.dfdsseaways.se/farja/kapellskar-paldiski/turlista/. 
 8. ^ https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=378260&messageId=452883
 9. ^ Göteborgs-Posten, 2010-10-21
 10. ^ TT (10 oktober 2010). ”Mindre rök från dansk olycksfärja”. Göteborgsposten. Arkiverad från originalet den 11 oktober 2010. https://web.archive.org/web/20101011150800/http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.465335-mindre-rok-fran-dansk-olycksfarja. Läst 10 oktober 2010. 

Tryckta källor redigera

Vidare läsning redigera

 • Det Forenede Dampskibs Selskab; Thorsøe Søren (1992) (på danska). DFDS 1866–1991: skibsudvikling gennem 125 år – fra Hjuldamper til Rulleskib = ship development through 125 years – from paddle steamer to Ro/Ro ship (2. rev., opl). København: DFDS. Libris 7787501. ISBN 87-980030-0-3 
 • Thorsøe Søren, Somonsen Peter, Krogh-Andersen Søren, Vaupel. Henrik, red (2006) (på flera språk). DFDS 1991–2006: skibsudviklingen fortsœœtter ships development continues (1. ed.). København: DFDS. Libris 10660145. ISBN 87-980030-3-8 

Externa länkar redigera