Öppna huvudmenyn

Dübensamlingen är en samling av 2 300 musikaliska verk av fler än 300 namngivna kompositörer. I samlingen finns även ett antal anonyma verk. Totalt består Dübensamlingen av mer än 30 000 handskrivna blad och ett 50-tal tryckta verk. Samlingen upprättades ursprungligen av hovkapellmästaren Gustaf Düben under åren 16401720 och donerades till Uppsala universitetsbibliotek där man lade samlingen på vinden och därefter glömde bort den.

Samlingen består av en stor mängd vokalmusik av många nordtyska kyrkomusiker, bland annat Dieterich Buxtehude, Heinrich Schütz, Samuel Capricornus, Johann Melchior Gletle, Kaspar Förster, Christian Ritter, Christoph Bernhard, Wolfgang Carl Briegel, Christian Geist, och Augustin Pfleger. Samlingen speglar framförallt det kyrkliga musiklivet i städerna kring Östersjön, men omfattar också italienska, franska och engelska verk. Den profana delen av Dübensamlingen omfattar bland annat fransk operamusik. Bland kompositörerna finns bland annat Jean-Baptiste Lully, Peter Philips, Vincenzo Albrici, Giacomo Carissimi, Henri Dumont, Crato Bütner, och Johann Heinrich Schmelzer.

Professorn i musikvetenskap vid Uppsala universitet, Erik Kjellberg, tog tillsammans med en kollega vid Rochester University, Kerala Snyder, 1988 initiativ till digitalisering av verken som därefter gjordes tillgängliga för allmänheten på Internet. Öppnandet av databasen skedde vid ett musikvetenskapligt symposiumMuseum Gustavianum samt en konsert i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala i september 2006. Verken katalogiseras sedan 1986 i Libris och är sökbara via den lokala databasen DISA.

Lista över musik i samlingen (påbörjad)Redigera

UUB Titel Kompositör
imhs 001:001 Sinfonia a 6 Vincenzo Albrici
imhs 001:002 Sinfonia a 2 Vincenzo Albrici
imhs 001:003 Sonata a 5 Vincenzo Albrici
imhs 001:004 Sonata a 3 Antonio Bertali
imhs 001:005 Sonata a 2 Antonio Bertali
imhs 001:006 Sonata a 5 Antonio Bertali
imhs 001:007 Sonata a 6 Antonio Bertali
imhs 001:008 Sonata a 6 "1000 Gülden" Antonio Bertali
imhs 001:009 Sonata a 2 Violini Giovanni Battista Buonamente
imhs 001:010 Coral William Brade
imhs 001:011 Suite a 5 Heinrich Groh
imhs 001:012 Sonata a 2 Dietrich Buxtehude
imhs 001:013 Sonata a 8 Samuel Capricornus
imhs 002[a] Sonata a minor Arcangelo Corelli
imhs 002[a] Sonata g minor Arcangelo Corelli
imhs 002[a] Sonata G major Arcangelo Corelli
imhs 002[a] Sonata F major Arcangelo Corelli
imhs 002[a] Sonata D major Arcangelo Corelli
imhs 002[a] Sonata C major Arcangelo Corelli
imhs 002[a] Sonata b minor Arcangelo Corelli
imhs 002[a] Sonata Bb major Arcangelo Corelli
imhs 002[a] Sonata E major Arcangelo Corelli
imhs 002[a] Sonata A major Arcangelo Corelli
imhs 002[a] Sonata c minor Arcangelo Corelli
imhs 002[a] Sonata d minor Arcangelo Corelli
imhs 002[b] Concerto a minor Okänd
imhs 002[b] Concerto C major Okänd
imhs 002[b] Concerto F major Okänd
imhs 002[b] Concerto F major Okänd
imhs 002[b] Concerto Bb major Okänd
imhs 002[b] Concerto Bb major Okänd
imhs 002[b] Concerto Bb major Okänd
imhs 002[b] Concerto C major Okänd
imhs 002[c] Sonata D major Okänd
imhs 002[c] Sonata g minor Okänd
imhs 002[c] Sonata e minor Okänd
imhs 002[c] Sonata Bb major Okänd
imhs 002[c] Sonata F major Okänd
imhs 002[c] Sonata A major Okänd
imhs 003:001 Sinfonia a 4 Gustaf Düben den äldre
imhs 003:002 Sonata a 4 Caspar Jacob Ermisch
imhs 003:003 Sinfonia Okänd
imhs 003:004 Sonata sopra ut re mi fa sol la Johann Balthasar Erben
imhs 003:006 Sonata a 3 Kaspar Förster
imhs 003:007 Sonata a 3 Kaspar Förster
imhs 003:007a Sonata a 3 Kaspar Förster
imhs 003:008 Sonata a 7 Kaspar Förster
imhs 003:009a Sonata a 3 Kaspar Förster
imhs 003:009b Sonata a 3 Kaspar Förster
imhs 003:010 Sonata a 3 Kaspar Förster
imhs 003:011 Sonata a 3 Kaspar Förster
imhs 003:012 Suite a 5 Johann Wilhelm Furchheim
imhs 003:013 Sonata a 2 Johann Wilhelm Furchheim
imhs 003:014 Sonatella a 7 Werner Fabricius
imhs 003:015 Sonata a 6 Johann Wilhelm Furchheim
imhs 003:016 Sonata a 5 Johann Wilhelm Furchheim
imhs 003:017a-b Sonata a 5 Johann Wilhelm Furchheim
imhs 004:001 Sonata a 5 Paul Hainlein
imhs 004:002 Sonata a 8 Anton Höffner
imhs 004:003 Suite George Hudson
imhs 004:003a Suite George Hudson
imhs 004:003a:2 Suite Okänd
imhs 004:003b Suite Okänd
imhs 004:003b Allemand Okänd
imhs 004:003c Suite Okänd
imhs 004:004 Suite Sebastian Knüpfer
imhs 004:005 Sonata a 3 Johann Caspar von Kerll
imhs 004:006 sonata a 6 Andreas Kirchhoff
imhs 004:007 Suite a 4 Andreas Kirchhoff
imhs 004:008 sonata a 4 Andreas Kirchhoff
imhs 004:009 sonata a 4 Johann Philipp Krieger
imhs 004:010 Sarabande Okänd
imhs 004:010 Suite a 4 Lazzarini
imhs 004:012 Sonata a 6 Johann Jacob Löwe
imhs 004:013 Sonata a 4 Johann Jacob Löwe
imhs 004:014 Sonata a 5 Johann Jacob Löwe
imhs 005:001 Sonata a 2 Okänd
imhs 005:002 Sonata a violino solo Johann Erasmus Kindermann
imhs 005:003 Sonata a violino solo Johann Erasmus Kindermann
imhs 005:004 Sonata a violino solo Johann Erasmus Kindermann
imhs 005:005a Sonata a 5 Alessandro Melani
imhs 005:005b Sonata Alessandro Melani
imhs 005:006a Sonata a 2 Johann Michael Nicolai
imhs 005:006b Sonata a 2 Johann Michael Nicolai
imhs 005:007 12 Arie a 3 Johann Michael Nicolai
imhs 005:008 Sonata a 4 Pagh
imhs 005:009 Sonata a 5 David Pohle
imhs 005:010 Sonata a 5 David Pohle
imhs 005:011 Sonata a 2 Prentzl
imhs 005:012 Suite i d-moll Jean-Féry Rebel
imhs 005:012 Suite i G-dur Jean-Féry Rebel
imhs 005:012 Suite i D-dur Jean-Féry Rebel
imhs 005:013a Suite Benjamin Rogers
imhs 005:013b Suite Benjamin Rogers
imhs 008:001a Suite Giovanni Battista Vitali
imhs 008:001b Suite Giovanni Battista Vitali
imhs 008:002.01 Harmonia a 5 Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:002.02 Sonata a 5 Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:002.03 Sonata a 4 Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:003a Sonatina Okänd
imhs 008:003b Suite Okänd
imhs 008:003c [Verk] Okänd
imhs 008:004 Sonata violino solo Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:005 Sonata a 2 Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:006 Sonata a 2 Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:007 Sonata a 2 Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:008 Sonata a 3 Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:009 Sonata Lanterlÿ Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:010 Sonata a 5 Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:011 Sonata a 3 Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:012 Sonata a 3 Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:013 Sonata a 2 Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:014 Sonata a 3 Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:015 Suite Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:016 Sonata a 7 Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:017 Intrada con Treza Viennese Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:018 Sarabanda variata Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:019 Suite Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:020 Suite Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:021 Sonata a 4 Johann Heinrich Schmelzer
imhs 008:022 Suite Nathanael Schnittelbach
imhs 008:023 Suite Nathanael Schnittelbach
imhs 008:024a-b Sonata a 2 N. Stoss
imhs 008:025 Sonata a 3 Nicolaus Adam Strungk
imhs 008:026 Sonata a 6 Nicolaus Adam Strungk
imhs 009:001 Sonata a 4 [Suite] Johann Theile
imhs 009:002 Sonata a 4 Johann Theile
imhs 009:003a Sonata a 5 Clemens Thieme
imhs 009:003b Sonata da camera Clemens Thieme
imhs 009:003c Sonata da camera Clemens Thieme
imhs 009:004 Sonata a 8 Clemens Thieme
imhs 009:005 Suite S. Ulrici
imhs 009:006 Sonata a 3 Andreas Oswald
imhs 009:007a Lamento Pierre Verdier
imhs 009:007b Lamento Pierre Verdier
imhs 009:008a[1] Pavane a 4 Verdier
imhs 009:008a[2] Pavane a 4 Pierre Verdier
imhs 009:008b Suite Okänd
imhs 009:008c Pavane a 5 Okänd
imhs 009:008d Pavane a 5 Okänd
imhs 009:008e Pavane a 4 Okänd
imhs 009:008f Schamborn Okänd
imhs 009:008g[1] Pavane a 4 Benjamin Rogers
imhs 009:008g[2] Pavane a 4 Benjamin Rogers
imhs 009:009 Sonata a 4 Pierre Verdier
imhs 010:001 Suite Okänd
imhs 010:002 Canzona a 3 Okänd
imhs 010:002a Canzona a 4 Okänd
imhs 010:002b Canzona a 3 Okänd
imhs 010:004 Fuga Leopold von Plawenn
imhs 010:005 Lamento Marin Marais
imhs 010:007 Ouverture a 6 Okänd
imhs 010:009 Suit Okänd
imhs 010:009 Suite a 4 Pierre Verdier
imhs 010:009 Suite Okänd
imhs 010:009 Flore Jean-Baptiste Lully
imhs 010:009 Le divertissement royal Jean-Baptiste Lully
imhs 010:010 Suite Okänd
imhs 010:011 Preludium a 5 Okänd
imhs 010:012 Suite Okänd
imhs 010:012a Lamento Okänd
imhs 010:012a Lamento Okänd
imhs 010:013 Passacaglia Okänd
imhs 010:014 Allemand a 4 Okänd
imhs 011:001 Sonata a 2 Okänd
imhs 011:001 Sonata a 2 Okänd
imhs 011:002 Sonata a 2 Okänd
imhs 011:004 Sonata a 2 Okänd
imhs 011:005 Sonata a 3 Okänd
imhs 011:006 Sonata a 2 Okänd
imhs 011:007 Sonata a 3 Okänd
imhs 011:008 Sonata a 4 Okänd
imhs 011:008 Sonatina a 5 Okänd
imhs 011:009 Sonata a 2 Okänd
imhs 011:010 Suit Okänd
imhs 011:010 Sonata a 2 Okänd
imhs 011:011 Sonata a 2 Okänd
imhs 011:012 Sonata a 3 Okänd
imhs 011:014 Sonata a 4 Okänd
imhs 011:015 Sonata a 4 Okänd
imhs 011:015 Sonata a 4 Okänd
imhs 011:016:1 Suite Okänd
imhs 011:016:2 Suite Okänd
imhs 011:016:3 Suite Okänd
imhs 011:017 Sonata a 6 Okänd
imhs 011:017 Sonata a 5 Okänd
imhs 011:019 Sonata a 7 Okänd
imhs 011:019 fragment Lazzarini
imhs 011:020 Sonatina a 5 Okänd
imhs 011:022 Sonata a 5 Okänd
imhs 011:023 Suite Okänd
imhs 011:024a Sinfonia a 4 Okänd
imhs 011:024b Sinfonia a 3 Okänd
imhs 011:025a Sinfonia a 5 Okänd
imhs 011:025 Sinfonia a 5 Okänd
imhs 011:026a Sonata a 5 Johann Christoph Pezel
imhs 011:026b Sonata Johann Christoph Pezel
imhs 011:026c Sonata Okänd
imhs 011:026d Suite Okänd
imhs 011:027 Sonatella a 5 Okänd
imhs 012:016 Suite i g-dur Benedikt Anton Aufschnaiter
imhs 012:016 Suite i f-dur Benedikt Anton Aufschnaiter
imhs 012:016 Suite i g-moll Benedikt Anton Aufschnaiter
imhs 012:016 Suite i a-moll Benedikt Anton Aufschnaiter
imhs 012:016 Suite i f-dur Benedikt Anton Aufschnaiter
imhs 012:016 Suite i Bb-dur Benedikt Anton Aufschnaiter

LitteraturRedigera

  • (på engelska) Varia Musicologica, Volume 18 : Dissemination of Music in Seventeenth-Century Europe : Celebrating the Düben Collection [Elektronisk resurs]. Peter Lang AG. 2010. Libris länk 

Externa länkarRedigera