Cyprioter kallas invånarna på Cypern. Cyprioter utgörs av två stora grupper, grekcyprioter och turkcyprioter, samt minoritetsgrupper som maroniter och armenier.

Befolkningsgrupperna på Cypern kan delvis ingrupperas efter religiös tillhörighet. Grekcyprioterna tillhör traditionellt grekisk-ortodoxa kyrkan; maroniterna och armenierna är likaså kristna. Turkcyprioterna tillhör traditionellt något muslimskt samfund. Grekcyprioterna tillhör öns äldsta befolkning; turkcyprioterna kom till ön under tiden den lydde under osmanska riket. Konstitutionellt har den etniska tillhörigheten stor roll, eftersom författningen bygger på ett kvoteringssystem som baseras på dessa faktorer. Sedan Nordcypern avskärmade sig från övriga ön 1974 har dock kvoteringssystemet i realiteten och som direkt följd fått en underordnad betydelse. På grund av långa och svåra oroligheter på ön, finns även cyprioter i andra delar av världen, dels i Grekland, dels i till exempel Storbritannien och USA.