Cykelfrämjandet

intresseorganisation för cyklister i Sverige

Cykelfrämjandet (CF) är en intresseorganisation för cyklister i Sverige. Cykelfrämjandet bildades 1934 och hette Cykel- och mopedfrämjandet (CMF) 1954-80.

Organisationen, med säte i Stockholms kommun, har som målsättning att göra Sverige till en nation av cyklister. Inom organisationen finns 28 lokala så kallade kretsar, vilka verkar för att göra den egna kommunen mer cykelvänlig. Cykelfrämjandet utgör i sin tur en av de 21 ideella medlemsorganisationerna i moderorganisationen Svenskt Friluftsliv tillsammans med exempelvis Friluftsfrämjandet, Svenska Cykelsällskapet, Riksförbundet Sveriges 4H, Scouterna och Svenska Turistföreningen. Dessa tillsammans har ca 2 miljoner medlemmar i 10 000 lokala föreningar, enligt Svenskt Friluftslivs webbplats. Cykelfrämjandet ger ut tidningen Cykling (tidigare namn Cyklisten 1935-53 och Cykel- och mopednytt 1954-80) som utkommer fyra gånger om året.

Debatt om hjälmlag för vuxnaRedigera

Organisationen strävar både för att fler människor skall cykla och för en säkrare trafikmiljö för alla trafikantgrupper. Att få fler att börja cykla kan dock krocka med säkerhetstänkande. Då det debatterades om ett införande av lag om cykelhjälm även för vuxna tog Cykelfrämjandet avstånd från denna tanke, vilket bland annat nämns i Aftonbladets nätupplaga den 4 maj 2000, där Cykelfrämjandets generalsekreterare och en neurolog framvisar två vitt skilda ståndpunkter. Inom Cykelfrämjandet fruktar man att en sådan lag skulle göra att folk, i synnerhet ungdomar, skulle minska ner på sitt cyklande eller helt sluta cykla och detta vore olyckligt för folkhälsan. Neurologen ansåg denna hållning vara: ”En förbannad cynism och kvalificerat skitsnack.”

Cykelfrämjandets 11-punktersprogram för ökad trafiksäkerhetRedigera

Cykelfrämjandet har utarbetat ett 11-punktersprogram för ökad trafiksäkerhet, vilket i maj 2002 även undertecknades av Vägverket, Svenska Kommunförbundet, Cykelorganisationerna och cykelbranschen. De främsta målen är ökad säkerhet, ökad efterlevnad av trafikregler och cykelns integration i stadsbilden samt givetvis en ökad användning av cykeln som fordon. Man arbetar även med så kallad Cykelvägsanalys, för att förbättra standarden på cykelbanor.

FaR, Fysisk aktivitet på receptRedigera

Cykelfrämjandet arbetar även med FaR, det vill säga Fysisk aktivitet på recept. En patient kan via den vanliga sjukvården få ett recept på motion och kan även få hjälp med att söka sig till någon lämplig organisation, vilken i sin tur lägger upp ett motionsschema för patienten. Det hela följs upp av den som skrivit ut ordinationen precis som om det gällt ett receptbelagt läkemedel. Cykling jämte simning är två former av aktivitet som i mycket låg grad sägs fresta på lederna även om den bedrivs förhållandevis extensivt.

MiljöprisRedigera

Tillsammans med Tedak AB och Mälardalens högskola fick Cykelfrämjandet på Världsmiljödagen den 5 juni 2000 mottaga ett miljöpris i Eskilstuna för att de ”alltid arbetat för att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle”. Detta enligt Eskilstuna-Kurirens nätupplaga av den 6 juni 2000.

CykellederRedigera

Cykelfrämjande anlade cykelleden Cykelspåret som går längs Sveriges ostkust.

CykelrapportenRedigera

Cykelfrämjandet har tillsammans med Folksam tagit fram en webbplats och appar till både iOS och Android för att cyklister ska kunna rapportera felaktigheter i cykeltrafiken samt förslag till förbättringar. Ett system för att rösta på andra resenärers förslag finns också. Resultat med mer än 10 röster skickas digitalt till berörd myndighet (kommunkontor) baserat på vilket geografiskt område rapporten åsyftar för vidare åtgärd.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera