Cykelfält är ett körfält på en gata som bara cyklister får använda. Cykelfältet separeras från övriga filer med vägmarkering M5 "Cykelfältslinje" som är en vitmålad och tätt bruten linje. Ibland färgas cykelfältet rött eller blått för att öka tydligheten, men utan cykelfältslinjer är det inte ett cykelfält.

Cykelfält på en gata i Bremen
Ett fält för både buss och cykel på en gata i Mannheim

Cykelfält anläggs vanligen på huvudgator i städers centrala delar. Det är därför en infrastruktur som många cyklister kan dra nytta av.

Cykelfält underlättar för cyklister genom att motorfordon håller ett större och mer konsekvent avstånd vid omkörning.[1] Cykelfält minskar också risken för upphinnandeolyckor, där en ouppmärksam trafikant kör in i en cyklist bakifrån. Vid tät biltrafik ökar cykelfälten cyklisters framkomlighet genom att den gör det möjligt för cyklister att köra om köande motortrafik.

Cykelfält bör vara 1,5 meter breda. Vid flöden större än 150 cyklar per timme kan ett bredare cykelfält vara nödvändigt, dock aldrig bredare än 1,8 meter.

Se ävenRedigera

Cykelvägar i Sverige.

Vägren.

ReferenserRedigera

GCM-handbok, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Trafikverket, 2010. Vägars och Gators Utformning, Krav. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Trafikverket, 2015.

NoterRedigera

  1. ^ Cykelplanera.se