Cykelöverfart och cykelpassage

En cykelöverfart respektive en cykelpassage är en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande för att korsa en körbana eller en cykelbana.

Cykelöverfarter och cykelpassager i SverigeRedigera

Fram till augusti 2014 fanns enbart en typ av speciell överfart för cyklister, då kallad cykelöverfart. Den 1 september 2014 förändrades regelverket och ytterligare en typ av överfart infördes. Cykelpassage kallas nu den äldre typen av överfart, och cykelöverfart kallas en ny typ. För cykelpassager gäller ungefär samma regler som för de tidigare cykelöverfarterna. Vid den nya typen av cykelöverfart prioriteras cykeltrafiken, och de måste bland annat vara utformade så att motorfordon inte kan passera med större hastighet än 30 km/h.

Eftersom det finns stora variationer i utformningen av cykelpassager och cykelöverfarter i Sverige kan det skapa osäkerhet för trafikanter om vad som gäller vid de två platserna. Det kan leda till felaktiga tolkningar av trafikregler och en ökad risk för trafikolyckor.[1]

CykelpassageRedigera

Den äldre varianten av överfart för cyklister. Markeras med målade vita kvadrater på marken (vägmarkering M16). Kan kombineras med övergångsställe och då kan ena raden av kvadrater ersättas av övergångsställets linjer (vägmarkering M15). Vid dessa överfarter har cyklister väjningsplikt mot trafiken på korsande gata (undantag från generell väjningsplikt när man färdas från cykelbana till vägbana gäller enbart cykelöverfart).[2] Fordonstrafik på vägbanan är skyldig att inför cykelpassager anpassa hastigheten när cyklist eller annat tillåtet fordon redan är ute på passagen för att undvika fara. Vid cykelpassage som korsas efter cirkulation eller efter att ha svängt i korsning är fordonsförare på vägbanan skyldig att köra med låg hastighet och ge cyklist eller motsvarande tillåtet fordon tillfälle att passera passagen om denne är ute på eller precis på väg ut på passagen.[3] En cyklist/mopedförare som ska åka ut på en cykelpassage måste sänka hastigheten innan.

CykelöverfartRedigera

Den nya varianten av överfart markeras både med vita kvadrater på marken, väjningspliktmarkering på mark samt skyltar. Trafik som ska korsa cykelöverfarten har väjningsplikt mot cyklister och mopedförare som är ute på eller ska ut på cykelöverfarten.

BildgalleriRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera