Strukturformel Molekylmodell
Strukturformel Molekylmodell

Cyanater är salter som innehåller cyanatjonen, OCN. Jonen som har laddningen -1 innehåller en syreaton, en kolatom och en kväveatom.

Cyanatjonen stabiliseras genom resonans.

De vanligaste cyanaterna är natriumcyanat (NaOCN) och kaliumcyanat (KOCN), som bland annat används vid framställning av stål och plast.