Compose ( ⎄ ) är en tangent på tangentbord. Den används för att åstadkomma tecken som saknas på tangentbordet genom att kombinera flera tangenter. Till skillnad från AltGr hålls tangenten inte nedtryckt medan man skriver resten av kombinationen.

Compose-tangenten på tangentbordet LK201, använt på flera av DECs terminaler och arbetsstationer.

Tangenten var vanlig på tangentbord för datorterminaler och arbetsstationer. På tangentbord för persondatorer saknas tangenten vanligtvis, men i unixliknande system (GNU/Linux m.fl) kan man vanligen omdefiniera en annan tangent, till exempel den ena windowstangenten, att fungera som compose.

I unixliknande system finns vanligen tabeller för de olika tangentkombinationerna som kan användas med compose, dels för olika språkinställningar ("locale"), dels för olika preferenser. Det går lätt att skriva tillägg till tabellerna i en personlig fil (data) länkad till någon av systemfilerna.

Tangentkombinationerna har vuxit fram enligt behov och följer inte något enhetligt system, men enskilda kombinationer är avsedda att vara intuitiva. T.ex. kan ø skrivas som compose + "/" + "o" och đ som compose + "-" + "d".