Cochrane, tidigare Cochrane Collaboration, är en världsomspännande organisation som tillämpar en rigorös, systematisk process för att väga samman vetenskapliga studier med medicinska frågeställningar, främst effekt av interventioner, och fortlöpande revidera och publicera sådana sammanställningar.

BakgrundRedigera

Samarbetet utvecklades som svar på Archie Cochranes önskan om uppdaterade, systematiska sammanställningar av alla relevanta randomiserade kontrollerade studier inom sjukvården.

Cochranes förslag om att metoderna för att sammanställa och uppdatera sammanställningar av randomiserade, kontrollerade vetenskapliga studier vid graviditet och barnfödsel skulle tillämpas mer utsträckt togs upp av Research and Development Programme, som initierades för att stödja Storbritanniens National Health Services. Pengar tillsköts för att skapa ett Cochrane Centre för att kunna samarbeta med andra i Storbritannien och annorstädes för att underlätta systematiska sammanställningar av randomiserade kontrollerade studier inom alla terapiområden av hälsovård.

Cochrane Collaboration grundades 1993 under ledning av Iain Chalmers. Organisationen har 13 000 medlemmar och över 50 000 supporters i mer än 130 länder.

Cochrane Sverige, ett associerat center till Nordic Cochrane Centre, lanserades den 16 maj 2017 i Lund.

Externa länkarRedigera