Cimbasso i sin nutida form är ett bleckblåsinstrument stämt i F, CC eller BBb som oftast används i italiensk operamusik. Namnet härrör från Giuseppe Verdi som ville ha ett basinstrument istället för tuba. Exakt vad Verdi menade är omtvistat men cimbasson i sin moderna form som kontrabasventiltrombon uppstod på 1900-talet. Den moderna varianten är större, har grövre mensur och är ljudstarkare än sin äldre förlaga men är den som allmänt används när det står cimbasso i partituret. En del purister hävdar att detta inte överensstämmer med Verdis intentioner, att till exempel en ofikleid skulle vara närmre i klangen. På senare tid har instrumentet funnit en funktion även utanför orkesterdiket, i nutida musik, jazz och till och med pop (bandet Korn hade två cimbassi på sin "MTV unplugged"-konsert). Cimbasso spelas oftast av tubaister eller bastrombonister.

Cimbasso

Några cimbassister:

Klassiskt:

Jazz:


Allessandro Fossi på cimbasso (klassisk)
Mattis Cederberg på cimbasso (jazz)

Raul Batista Romero på cimbasso (jazz)