Churchill Barriers (svenska: Churchillbarriären) är en fastlandsförbindelse mellan Mainland och Orkneyöarnas sydligaste ö South Ronaldsay, byggt av italienska krigsfångar under andra världskriget. Churchillbarriären byggdes på initiativ av Winston Churchill, därav namnet. Barriären öppnades officiellt 12 maj 1945.

Churchill Barrier 1

Den officiella orsaken till att man byggde barriären var att förbättra kommunikationen mellan öarna. Krigsfångarna som blev satta för att bygga fastlandsförbindelsen menade att detta var ett försvarsverk för marinbasen i Scapa Flow, och således skulle det strida mot Genèvekonventionerna.

De italienska krigsfångarna byggde även ett kapellLamb Holm, känt som Italian Chapel.