Christoph Martin von Degenfeld, född 1599, död 13 oktober 1653, var en tysk friherre och militär. Han var far till Hannibal von Degenfeld.

Christoph Martin von Degenfeld

Trots att von Degenfeld var protestant kämpade han till en början på katolikernas sida i Trettioåriga kriget under Albrecht von Wallenstein, Johann Tserclaes Tilly och Ambrogio Spinola, men 1631 gick han som överste i svensk tjänst, och deltog bland annat i slaget vid Lützen. Efter slaget vid Nördlingen bytte han den svenska tjänsten mot fransk tjänst och blev befälhavare för det utländska kavalleriet. 1642 gick von Degenfeld i staten Venedigs tjänst och blev 1645 generalguvernör i Dalmatien. Han kämpade här med framgång mot turkarna men tog 1649 avsked och dog på sina gods i Schwaben.

KällorRedigera